15 - August

Cậu bé thông minh – Audio

Vào thời ấy, đất nước đang thiếu hiền tài, nhà vua muốn tìm một người thật giỏi trong dân gian để giúp vua trong việc trị vì đất nước. Vua cử một viên quan đi khắp các nơi để dò la xem có người hiền tài hay không. Viên quan đi tới đâu, gặp ai ông ta cũng đưa ra những câu đố rất hóc búa để thử tài mọi người mong tìm ra người trả lời được những câu đố đó.

Một hôm, đi ngang qua một cánh đồng, viên quan thấy hai cha con nhà nọ đang cày ruộng, ông ta xuống ngựa hỏi người cha câu hỏi: “Trâu của ngươi ngày cày được mấy đường”. Cậu con trai biết viên quan này hỏi xoáy đáp xoay nên hỏi vặn ngược trở lại: “Thế ngựa của ông ngày đi được mấy bước”. Biết gặp được người hiền tài đây rồi, viên quan về bẩm tấu với nhà vua. Vua tiếp tục thử tài trí cậu bé một lần nữa, vua bắt dân làng nơi cậu bé sính sống phải làm sao cho trâu đực đẻ ra trâu con. Cậu bé đã tài trí phải làm cho nhà vua nói ra sự vô lý của mình trong yêu cầu nên cả dân làng được thoát tội. Nhà vua thử cậu bé thêm lần nữa nhưng cậu vẫn dễ dàng vượt qua.

Cậu bé thông minh   Audio

Vua nước láng giềng trước khi kéo quân đánh chiếm muốn cử sứ giả sang thăm dò xem đất nước ta có người hiền tài hay không. Sứ giả mang theo một chiếc vỏ ốc và đố làm cách nào xâu sợi chỉ qua. Tất các các vua quan đều chịu thua, họ đành phải nhờ tới cậu bé thông minh. Với trài trí của mình cậu bé đã dễ dàng giải câu đố đó của sứ giả và giúp nước nhà thoát khỏi một cuộc xâm lăng. Nhà vua ban thưởng cậu bé rất hậu, vua còn cho xây dựng dinh thự cho cậu bé gần hoàng cung để tiện bề hỏi han.

Cậu bé thông minh   Audio

Nghe kể truyện cổ tích “Cậu bé thông minh” trên youtube tại: https://www.youtube.com/watch?v=Cci0N2crA34

Facebook Comments