17 - August

Sự tích cây nêu ngày tết – Video

Vào thời ấy, tất cả đất đai trên đất nước đều thuộc về lũ quỷ. Loài người chỉ ăn nhờ ở đậu và hàng ngày phải thuê đất đai của lũ quỷ để trồng rau trồng lúa. Dần dần, lũ quỹ càng ngày càng o ép loài người, bắt phải nộp cho chúng số lương thực làm được lên gấp đôi thì chúng mới cho cấy cày trên đất chúng.

Về sau lũ quỹ nghĩ ra một kế không thể nào chấp nhận được, cứ đến khi thu hoạch mùa màng thì loài người phải giao nộp cho chúng phần ngọn, còn lại loài người lấy phần thân và gốc. Phật thấy lũ quỷ quá tàn độc nên xuất hiện giúp con người. Phật đưa cho loài người giống khoai để gieo trồng. Đến mùa thu hoạch người lấy củ, còn quỷ lấy thân.

Bọn Quỷ lại chuyển hướng, chúng yêu cầu loài người đến mùa thu hoạch tới chúng sẽ lấy phần gốc còn người lấy phần ngọn. Phật lại bảo loài người trồng lúa, vậy là lũ quỷ lại không được gì ngoài đống rạ khô.

Lần này lũ quỷ quyết không thua, chúng yêu cầu lấy cả ngọn và gốc, còn loài người lấy phần thân. Phật lại bảo loài người trồng ngô, đến khi thu hoạch loài quỷ vẫn không được gì ngoài thân ngô không gặm được.

Sự tích cây nêu ngày tết   Video

Sự tích cây nêu ngày tết   Video

Sau mấy lần thất bại, chúng bắt loài người phải trả lại cho chúng ruộng đất và không cho thuê nữa.. Phật bảo loài người hãy đàm phán với lũ quỷ mua một miếng đất chỉ rộng bằng bóng của chiếc áo cà sa khi treo lên ngọn tre. Lũ Quỷ thấy quá hời nên bán cho loài người và làm giấy giao ước. Không ngờ bán xong, phật hóa phép làm cho ngọn tre cao vút lên, chiếc áo cà sa che kín cả bầu trời. Bóng chiếc áo cứa lan dần, lũ quỷ phải dắt nhau lùi mãi cho tới khi chúng lùi tới tận biển đông.

Kể từ khi đó loài quỷ bị đày ra biển đông, đất đai thuộc về loài người nhờ có sự giúp đỡ của phật.

Chính vì vậy cứ mỗi khi tới tết nguyên đán, loài người lại trồng một cây nêu trước nhà. Trên nêu có mảnh khất, cứ mỗi khi gió rung thì phát ra tiếng động để nhắc bọn quỷ nghe mà tránh.

Trên đây là nội dung tóm tắt của truyện cổ tích “Sự tích cây nêu ngày tết”. Mời bạn xem phim để thấy cái hay của truyện nhé !

Xem phim cổ tích “Sự tích cây nêu ngày tết” trên youtube tại: https://www.youtube.com/watch?v=7FqfPKdt4sg

Facebook Comments